Idrettens mva. Kompensasjon

Logo skatteetaten moms mva kompensasjon
Som medlem av Norges idrettsforbund kan idrettslaget søke om mva. kompensasjon for varer og tjenester. Varekjøp som gjøres fra Idrettsdugnad SA utgjør en del av grunnlaget idrettslaget kan søke mva. kompensasjon for. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF. Les mer om mva. kompensasjon på Norges idrettsforbunds nettsider. Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon i frivillige organisasjoner. For spørsmål rundt mva. kompensasjon, kontakt: moms@idrettsforbundet.no