Hvordan få flere brukere til Markedspanelet

Markedspanelet kan bli en veldig bra inntektskilde for klubben. Så lenge brukerne er aktive, vil Markedspanelet generere gjentagende inntekter til klubben, år etter år. Små klubber har også store muligheter for å kunne lykkes med panelet ved å engasjere klubbens medlemmer og lokalsamfunnet.

Tips!

  1. Bruk ressursene. Bildene kan benyttes både på egne nettsider og i sosiale medier.
  2. Klubben verver medlemmer, foreldre og supportere, som igjen verver venner, familie og kollegaer. Brukeren må være 15 år eller eldre for å kunne delta i undersøkelsene.
  3. Hvor mange brukere burde hvert medlem klare å verve? Finn et realistisk antall.
  4. Husk å fortelle medlemmene og brukerne hvorfor vi benytter Markedspanelet. Hva skal pengene brukes til?
  5. Brukerne kan når som helst melde seg av panelet. Kanskje noen brukere syntes de mottar for mange/ for få undersøkelser. Det er da viktig å informere brukerne om at de selv kan velge hvor mange undersøkelser de ønsker å motta i måneden. Dette kan de selv justere ved innlogging.

Markedsføring

  1. Lag en link til påmelding på klubbens nettsider.
  2. Presenter Markedspanelet på møter og samlinger. Medlemmer kan registrere seg raskt på www.idrettsdugnad.no/markedspanelet, eller via klubbens unike link.
  3. Send ut en e-post  til alle medlemmer, med informasjon om Markedspanelet.
  4. Benytt sosiale medier til å markedsføre panelet. Hvis både klubben, gruppene, enkelt-lag og medlemmene gjør en innsats, så vil panelet bli en suksess. Lik og del!